ศิลปะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เดี่ยวระนาดเอก ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก

เสาร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ชม : 245


ศิลปะ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจิตรกรรม โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ 17 / พ.ย. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด