คณิตศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ/ผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

พุธ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ชม : 208


คณิตศาสตร์ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลอันดับ 4 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK คณิตศาสตร์ : กิจกรรม S-S-S-S 2023 26 / ส.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด