โรงเรียน/ผู้บริหาร
รายงานวิจัย แนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

จันทร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
จำนวนผู้ชม : 286


โรงเรียน/ผู้บริหาร 5 รายการล่าสุด

      รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัรยมศึกษาแห่งประเทศไทย 28 / มิ.ย. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด