การงานอาชีพ
รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

ศุกร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

จำนวนผู้ชม : 75


การงานอาชีพ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 28 / ม.ค. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด