ศิลปะ
รางวัลอันดับ 9 ระดับดีเด่น การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนศิลปะ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

เสาร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

จำนวนผู้ชม : 55


ศิลปะ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจิตรกรรม โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ 17 / พ.ย. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด