วิทยาศาสตร์ฯ
รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
จำนวนผู้ชม : 85


วิทยาศาสตร์ฯ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลชนะเลิศ ดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)/ผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอน เทคโนโลยี Success Story SESA Chan-Trat Symposium SSSS 2024 25 / ก.ค. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด