สุขศึกษาฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน OR Bric Superbike 2023 รุ่น Honda Thailand Talent Cup R.5

ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
จำนวนผู้ชม : 52


สุขศึกษาฯ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลเหรียญทองแดง WBC มวยไทย รุ่น 47 กก. อายุ 14-16 ปี 5 / ก.พ. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด