ศิลปะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสีฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

จำนวนผู้ชม : 38


ศิลปะ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจิตรกรรม โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ 17 / พ.ย. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด