สังคมศึกษาฯ
ผลงานภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เสาร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผลงานภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผลงาน "รางวัล...Reward"

คุณธรรมที่ต้องการส่งเสริม
ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู พอเพียง
ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม

รายชื่อครู
นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล
นายธีระพงษ์ สืบโสดา

รายชื่อนักเรียน
นายทวีโชค ผสม
นายพันธวัช กาญจนภิญโญ
นายภัทรเศรษฐ์ เจริญทองนิธิโชติ

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี-ตราด)


จำนวนผู้ชม : 1171


สังคมศึกษาฯ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 7 / ก.พ. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด