การงานอาชีพ
ห้องเรียนดิจิทัลแห่งยุคศตวรรษที่ 21 (Digital Classroom of the 21st Century) รายวิชาเทคโนโลยี (ง32102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เสาร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
จำนวนผู้ชม : 1841


การงานอาชีพ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 28 / ม.ค. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด