ภาษาไทย
ทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (I 20201)

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561


ทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (I 20201)

โดยครูธารดี กลิ่นสุนทร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

[ ดาวน์โหลดไฟล์ PPT ]
จำนวนผู้ชม : 1222


ภาษาไทย 5 รายการล่าสุด

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันโต้วาทีภาษาไทย เนื่องในมหกรรมรพีวิชาการ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 11 / ก.พ. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด