ภาษาต่างประเทศ
เว็บไซต์รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ระดับชั้น ม.6

พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
จำนวนผู้ชม : 1571


ภาษาต่างประเทศ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลอันดับ 10 ระดับดี การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2 : กิจกรรม S-S-S-S 2023 26 / ส.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด