ภาษาต่างประเทศ
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนฯ ประจำปี 2565

พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ชม : 315


ภาษาต่างประเทศ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลอันดับ 10 ระดับดี การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2 : กิจกรรม S-S-S-S 2023 26 / ส.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด