สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้พัฒนาผลงาน

ตราสัญลักษณ์วาระครบ ๙ รอบ ๑๐๘ ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

ผลงานนักเรียนจิตอาสาออกแบบป้ายเวทีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ ชั้น ม.5/11

ผลงานนักเรียน : 4.0 DAILY LIFE APPLICATION โดย นายธนกร การบุญ, ด.ญ.จุฑาทิพย์ ผลพฤกษา, ด,ญ.ธัญรดี บานเย็น นักเรียนชั้น ม.3/4 ห้องเรียน ICTP

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผลงานนักเรียน : เกม Zero Waste โดยเด็กชายจิรัฏฐ์ มีพืชน์ และเด็กชายศุภวิชญ์ วิเศษศรี นักเรียนชั้น ม.3/4 ห้องเรียน ICTP

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องทศราชา แห่งสยามปวงประชาชาวไทย

นายณทรรศ โปษยาอนุวัตร์ และเด็กหญิงภัณฑิลา ประสิทธิ์นราพันธุ์

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3

โรงเรียนผู้นา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย จังหวัดเลย

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาไทย ม.1-3

โรงเรียนผู้นา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย

ICT RSU HACKATHON 2017 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เกียรติบัตรค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 23 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เกียรติบัตรการแข่งขันงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 16

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR)

นายเฉลิมชัย หนูอนงค์ นักเรียนชั้น ม.5/6

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4->
แนะนำโรงเรียน 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด