รายงานผล/การประชุม
รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

อังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566


โครงการหลักที่ 1
โครงการหลักที่ 2
โครงการหลักที่ 3
โครงการหลักที่ 4
โครงการหลักที่ 5
โครงการหลักที่ 6
โครงการหลักที่ 7


จำนวนผู้ชม : 180


รายงานผล/การประชุม 5 รายการล่าสุด

      รายงาผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินตามภารกิจของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 29 / ส.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด