รายงานผล/การประชุม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (6 เดือน) ปีงบประมาณ 2566

ศุกร์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ไตรมาสที่ 1  (1 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565)

ไตรมาสที่ 2  (1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566)

ไตรมาสที่ 3  (1 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566)จำนวนผู้ชม : 157


รายงานผล/การประชุม 5 รายการล่าสุด

      รายงาผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินตามภารกิจของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 29 / ส.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด