รายงานผล/การประชุม
รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

จันทร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
จำนวนผู้ชม : 126


รายงานผล/การประชุม 5 รายการล่าสุด

      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 21 / พ.ค. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด