สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้พัฒนาผลงาน

ผลงานภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผลงาน "รางวัล...Reward"

โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง การพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

โดยนักเรียนชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2560

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมคลังข้อสอบภาษาอังกฤษ

ผู้จัดทำ น.ส.กานต์รวี ขำสุวรรณ, น.ส.สุภัสสรา อบมาลี ชั้น ม.6/2

ผลงานนักเรียน: ค่ายคอมพิวเตอร์ ICTP CAMP 2015

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICTP ชั้น ม.5/6

MV เพลงช่วงที่ดีที่สุด โดยชั้น ม.3/4

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

Music Video หนังสือรุ่น โดยชั้น ม.3/4

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

รางวัลชมเชยการแข่งขันโครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Friendship

โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม”ครั้งที่ 3ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กบนอกโรงเรียน

ตอนตามหาทุเรียนทอด

เกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ "7 Job in ASEAN Dream"

โดยนายวชิร กิตติเวช และนายณัฐภัทร ขุนจิตต์ ชั้น ม.3/4

2D Animation เรื่อง "เปิดประตูสู่อาเซียน"

โดย ด.ช.ทนงศักดิ์ ศักดิ์หงษ์ และ ด.ช. ยูไลบีบ กูบกระบี่ ชั้น ม.3/4

เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ "Flag of ASEAN"

โดย ด.ช.วชิร กิติเวช และ ด.ช. ณัฐภัทร ขุนจิตต์ ชั้น ม.3/4

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4->
แนะนำโรงเรียน 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด