สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่บทความ/ความรู้ สามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบบทความ/ความรู้ ควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

สารสนเทศ/SAR


หัวข้อ/รายการ ฝ่าย/งาน

รายงานการประเมินตนเองฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สารสนเทศฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สารสนเทศฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานการประเมินตนเอง SAR ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  • Previous
  • 1
  • Next
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด