สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้พัฒนาผลงาน

เว็บไซต์โครงงานหุ่นยนต์ช่วยเตือนความจำและเตือนภัยในบ้าน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

โครงการพัฒนาการเรียนภาษาจีน (ระยะสั้น) ณ มหาวิทยาลัยครู ยวี่ซีนอร์มอล เมืองยวี่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 1-21 มีนาคม 2555

ผลงานนักเรียน ม.5 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ

เบญจมฯ หมอไม้คลายเส้น บริการชุมชน ออกรายการลุยไม่รู้โรย ช่อง ThaiPBS

วันที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น.

My trip to America by Pasit Pitalsuteepong M.1/2

Benchamarachuthit School Chanthaburi

ผลงานศิลปะนักเรียน

ฝีมือนัีกเรียน ม.6

ผลการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมค่ายศิลปะ

ประกวดผลงานภาพถ่าย

คนเก่งศิลปะ

ผลการแข่งขัน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
แนะนำโรงเรียน 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด