วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ::::: คุณธรรมประจำโรงเรียน ::::: กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Admission/�ѵç
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในร่มแก้วเกม ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา ม.3
ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา ม.6
เกียรติบัตรรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
นิทรรศการแผ่นดินของเรา
ครอบครัวพอเพียง
ขอแจ้งปิดการเรียนการสอน
ขอแจ้งปิดการเรียนการสอน กำหนดการปิดเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559
8 / ธ.ค. / 2559
รายงานผลการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
9 / พ.ย. / 2559
รายงานผลกิจกรรมการสอบ Pre O-NET ของนักเรียน วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
7 / พ.ย. / 2559
แจ้งปิดการเรียนการสอนเพื่อการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม - วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
28 / ต.ค. / 2559
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดดภาคเรียนที่ 2/2559
เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตามเดิม
21 / ต.ค. / 2559
ค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI คร้ังที่ 10 (Sakura Camp ครั้งที่ 10)
วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2559 จัดค่ายที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
31 / ส.ค. / 2559
แจ้่งกำหนดการตามปฏิบัติงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ห้องเรียนปกติ
11 / เม.ย. / 2559
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของโรงเรียนเป็น chan.benja@bj.ac.th
สำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการในนามของโรงเรียน
27 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
5 / มี.ค. / 2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556
8 / พ.ย. / 2556
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
22 / พ.ย. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
15 / ก.ค. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
4 / ก.ค. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน ตำแหน่ง ครูผู้สอน
4 / พ.ย. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
27 / ก.ค. / 2558
คนเก่ง คนดี
ผลงานนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับ นายธันวา โกฏิปภา ที่ได้เข้ารับพระราชทานทุนในโครงการทุนการศึกษา
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชนะการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
คนเก่งคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับกลางกลาง ภาคตะวันออก และระดับประเทศ
รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออก โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) รอบข้อเสนอโครงการ
ท่านผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาวันครู และมอบเกียรบัตรแก่นักเรียนประชาสัมพันธ์
ผลงานครู บุคลากร
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์
โดยครูอัญชลี เรืองไพศาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โยคะเพื่อสุขภาพ "สุริยนมัสการ"
โดยครูสัมฤทธิ์ พลอยแหวนรัตนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนาน่ารู้ สู่ประชาคมอาเซียน รายวิชาศาสนาสากล (ส30212) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางศิริรัตน์ สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 (อ 31101 - 31102)
โดยครูสำเนา เจริญพงษ์ (ครูแมว)
คลังความรู้
 
 
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
English