วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Admission/รัตรง
กิจกรรมบริจาคโลหิต [ admin ]
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
การแสดงเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมนิวทาวน์ ประเทศสิงคโปร์ [ admin ]
ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ admin ]
Big Cleaning Day [ admin ]
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า [ admin ]
กีฬาจตุรมิตร "เบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ ๕ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี [ admin ]
ภาพกิจกรรมการประเมิน "คนดีศรีจันทบูร" [ admin ]
กีฬาภายใน "ร่มแก้วเกมส์" ประจำปี ๒๕๕๗ [ admin ]

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของโรงเรียนเป็น chan.benja@bj.ac.th
สำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการในนามของโรงเรียน [ admin ]
27 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
5 / มี.ค. / 2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556 [ science ]
8 / พ.ย. / 2556
เชิญชวนครูและบุคลากรสมัครบริการอีเมลภายใต้โดเมนของโรงเรียน
โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มในลิ้งค์ข้างล่าง [ admin ]
31 / ส.ค. / 2556
แจ้งเปลี่ยนแปลง User ผู้ใช้งาน Internet ภายใน รร.
[ admin ]
8 / มิ.ย. / 2556
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 [ amnuykan ]
11 / ธ.ค. / 2557
กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นางสุชญา พชระโภคิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 7-14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ วัดจันทนาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี [ admin ]
7 / ธ.ค. / 2557
พิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
1 / ธ.ค. / 2557
สอบวัดความรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ของเสริมปัญญา
สอบวัดความรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ของเสริมปัญญา [ math ]
21 / พ.ย. / 2557
ขอเชิญประชุมโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก”
ขอเชิญประชุมโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 [ amnuykan ]
20 / พ.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [ advisor ]
11 / พ.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [ advisor ]
4 / พ.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช [ advisor ]
3 / พ.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย [ advisor ]
3 / พ.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [ advisor ]
3 / พ.ย. / 2557
คนเก่ง คนดีลูกพระเกี้ยว
ผลงานนักเรียน
ขอแสดงความยินดี กับนายนรเศรษฐ์ คงนิมิตร ได้รับรางวัลที่ 1 จากการขับร้องเพลงลูกทุ่ง [ admin ]
การแข่งขันภาษาจีน สำหรับนักเรียนมัธยมโลก [ technology ]
การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2011) [ computer ]
คนเก่งภาษาไทยได้รับรางวัลหลายรายการ [ thai ]
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ (ASEAN Quiz) [ admin ]
ผลงานวิชาการ, ผลงานครู - อาจารย์
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 [admin]
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 (อ 31101 - 31102) [internation]
โดยครูสำเนา เจริญพงษ์ (ครูแมว)
วิดีโอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.เปรมศักดิ์ บุพผามาลาสกุล [admin]
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คู่มือการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยอีฟร้อนท์ (eFront) [admin]
จัดทำโดยครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชุดฝึกทักษะ (CAI) เรื่องการฝึกปฎิบัติกีตาร์คลาสสิก วิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.6 [art]
โดยคุณครูรุ่งรัตน์ ชาญกิจ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปศึกษา
สาระความรู้
 
   
::::: Link น่าสนใจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 National Institute of Multimedia Education (NIME), Japan
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 The Institute of APEC Collabolative education, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 MIT OCW, USA
 UNESCO BANGKOK
 Gwangju-Jeonnam University e-Learning Research & Support Center, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 Hanyang Cyber University, The Republic of Korea
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 Tokai University
กองวิจัยตลาดแรงงาน
afs AFS Intercultural Program
Thailand
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
Thai English