วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ::::: คุณธรรมประจำโรงเรียน ::::: กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Admission/�ѵç
เบญจมฯ สานฝัน เยาวชนไทยรักสิ่งแวดล้อม
โครงการสำรวจข้อมูลโภชนาการและการประเมินพฤติกรรมสุขภาพวัยรุ่น
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนประชาสัมพันธ์และนักเรียนรางวัลเคมีระดับชาติ
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
บริจาคโลหิต
การแข่งขันกีฬาภายในร่มแก้วเกม ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในร่มแก้วเกม ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรืือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
12 / ม.ค. / 2560
ประกาศผลการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
9 / ม.ค. / 2560
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ตารางสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 มัธยมศึกษาปีที่ 3
22 / ธ.ค. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ
20 / ธ.ค. / 2559
แจ้งกำหนดการสอบ Pre O-NET และกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
แจ้งกำหนดการสอบ Pre O-NET และกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255
19 / ธ.ค. / 2559
ค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI คร้ังที่ 10 (Sakura Camp ครั้งที่ 10)
วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2559 จัดค่ายที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
31 / ส.ค. / 2559
แจ้่งกำหนดการตามปฏิบัติงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ห้องเรียนปกติ
11 / เม.ย. / 2559
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของโรงเรียนเป็น chan.benja@bj.ac.th
สำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการในนามของโรงเรียน
27 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
5 / มี.ค. / 2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556
8 / พ.ย. / 2556
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
22 / พ.ย. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
15 / ก.ค. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
4 / ก.ค. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน ตำแหน่ง ครูผู้สอน
4 / พ.ย. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
27 / ก.ค. / 2558
คนเก่ง คนดี
ผลงานนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับ นายธันวา โกฏิปภา ที่ได้เข้ารับพระราชทานทุนในโครงการทุนการศึกษา
นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษเข้าคารวะท่านสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
คนเก่ง คอมพิวเตอร์ : ได้รับรางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012)
ขอชื่นชมยินดีกับ นางสาวภิญญากาญจน์ บุญมีโชติ ชั้น ม.4/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของโลก การแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีน ณ กรุงปักกิ่ง
การมอบวุฒิบัตรนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผลงานครู บุคลากร
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์
โดยครูอัญชลี เรืองไพศาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โยคะเพื่อสุขภาพ "สุริยนมัสการ"
โดยครูสัมฤทธิ์ พลอยแหวนรัตนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนาน่ารู้ สู่ประชาคมอาเซียน รายวิชาศาสนาสากล (ส30212) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางศิริรัตน์ สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 (อ 31101 - 31102)
โดยครูสำเนา เจริญพงษ์ (ครูแมว)
คลังความรู้
 
 
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
English