วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ข่าวประกาศ
Admission/รัตรง
ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ [ admin ]
กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรณษา [ admin ]
การแสดงละคร จากคณะละคร ฅนทำคนดู [ admin ]
กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ [ admin ]
อบรม Google Apps for Education กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนห้องเรียน MSEP ม.ต้น [ admin ]
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนห้องเรียน MSEP ม.ปลาย [ admin ]
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา [ admin ]
ศึกษาดูงานห้องเรียน EIS ณ โรงเรียนกมลาไสย และโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธ์ุ [ admin ]
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนระดับชั้น ม.1 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก" สำหรับนักเรียนชั้น ม.๒, ๓, ๕ และ ๖
วันเสาร์ที่ ๘ และอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ admin ]
27 / ก.ค. / 2558
กําหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทําดีถวายแม่แห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ admin ]
27 / ก.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิขาภาษาญี่ปุ่น ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาญี่ปุ่น) [ amnuykan ]
24 / ก.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน [ amnuykan ]
22 / ก.ค. / 2558
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมโครงการจัดอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิกประจำปี2558
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 [ science ]
20 / ก.ค. / 2558
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของโรงเรียนเป็น chan.benja@bj.ac.th
สำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการในนามของโรงเรียน [ admin ]
27 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
5 / มี.ค. / 2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556 [ science ]
8 / พ.ย. / 2556
เชิญชวนครูและบุคลากรสมัครบริการอีเมลภายใต้โดเมนของโรงเรียน
โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มในลิ้งค์ข้างล่าง [ admin ]
31 / ส.ค. / 2556
แจ้งเปลี่ยนแปลง User ผู้ใช้งาน Internet ภายใน รร.
[ admin ]
8 / มิ.ย. / 2556
โครงการโควตาพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [ advisor ]
29 / ก.ค. / 2558
โควตาพิเศษ 28 จังหวัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร [ advisor ]
29 / ก.ค. / 2558
รับตรงโครงการพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ advisor ]
27 / ก.ค. / 2558
รับตรงคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร [ advisor ]
27 / ก.ค. / 2558
รับตรงคณะแพทยศาสตร์ 4 โครงการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ advisor ]
27 / ก.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [ amnuykan ]
27 / ก.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [ amnuykan ]
24 / มิ.ย. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์และวิชาเอกชีววิทยา [ amnuykan ]
7 / พ.ค. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ amnuykan ]
2 / เม.ย. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ amnuykan ]
30 / มี.ค. / 2558
คนดี โรงเรียนเด่น
ผลงานนักเรียน
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี [ admin ]
คนเก่ง คอมพิวเตอร์ : ได้รับรางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012) [ computer ]
นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษเข้าคารวะท่านสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย [ admin ]
คนเก่งคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับกลางกลาง ภาคตะวันออก และระดับประเทศ [ computer ]
คนเก่ง บ.จ. ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และระดับชาติ [ admin ]
ผลงานวิชาการ, ผลงานครู - อาจารย์
เอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนาน่ารู้ สู่ประชาคมอาเซียน รายวิชาศาสนาสากล (ส30212) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [admin]
นางศิริรัตน์ สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 [admin]
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 (อ 31101 - 31102) [internation]
โดยครูสำเนา เจริญพงษ์ (ครูแมว)
วิดีโอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.เปรมศักดิ์ บุพผามาลาสกุล [admin]
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คู่มือการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยอีฟร้อนท์ (eFront) [admin]
จัดทำโดยครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระความรู้
 
   
::::: Link น่าสนใจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 National Institute of Multimedia Education (NIME), Japan
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 The Institute of APEC Collabolative education, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 MIT OCW, USA
 UNESCO BANGKOK
 Gwangju-Jeonnam University e-Learning Research & Support Center, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 Hanyang Cyber University, The Republic of Korea
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 Tokai University
กองวิจัยตลาดแรงงาน
afs AFS Intercultural Program
Thailand
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
English