สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่บทความ/ความรู้ สามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบบทความ/ความรู้ ควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

การจัดการความรู้


หัวข้อ/รายการ ฝ่าย/งาน

รายงานการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

บริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ 2566

บริหารงานบุคคล

สรุปการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2565

บริหารงานทั่วไป

คู่มือการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2566

บริหารงานบุคคล

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2566

บริหารงานงบประมาณ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

บริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2566

บริหารงานวิชาการ

รายงานการประเมินตนเองฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สารสนเทศฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานการประชุม กพฐ. ครั้งที่ 2/2566

บริหารงานงบประมาณ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/11->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด