สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่บทความ/ความรู้ สามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบบทความ/ความรู้ ควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

การจัดการความรู้


หัวข้อ/รายการ ฝ่าย/งาน

รายงานการประชุม กพฐ. ครั้งที่ 1/2566

บริหารงานงบประมาณ

รายงานการประชุม กพฐ. ครั้งที่ 4/2565

บริหารงานงบประมาณ

สารสนเทศฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานการประเมินตนเอง SAR ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

บริหารงานงบประมาณ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (6 เดือน) ปีงบประมาณ 2566

บริหารงานงบประมาณ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

บริหารงานงบประมาณ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ 2565

บริหารงานงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2566

บริหารงานทั่วไป

รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

บริหารงานงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2566

บริหารงานงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน ขอบข่ายและหน้าที่งานแนะแนว ปีการศึกษา 2566

งานแนะแนว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/11->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด