สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลอันดับ 4 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK คณิตศาสตร์ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

นายธรรมธร น้อยสง่า

รางวัลอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.สุภาพร ชูจิตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

นายธรรมธร น้อยสง่า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 8

นายธรรมธร น้อยสง่า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ : คณิตศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายธรรมธร น้อยสง่า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

น.ส.สุภาพร ชูจิตร

รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ/ผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายวรพจน์ สุขสิงห์

ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  • Previous
  • 1
  • Next
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด