สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจิตรกรรม โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

ด.ช.สิรวิชญ์ ขำสาคร ชั้น ม.1/8

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันภาพศิลปะสื่อผสม โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

น.ส.มัลลิกา กรงไกรลาศ ชั้น ม.6/13

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดเส้น โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

น.ส.มณิสรา ธรรมสวนิต ชั้น ม.6/2

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจิตรกรรม โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

น.ส.พัชราพร สวัสดี ชั้น ม.6/13

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันภาพประเพณีไทย โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

นายธนันท์ธร ถนอมศักดิ์ ชั้น ม.6/13

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันจิตรกรรม โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

ด.ช.ธนกรณ์ พงษ์ดัด ชั้น ม.2/7

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดเส้น โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

ด.ช.กฤษณ์ พิมพ์สุวรรณ ชั้น ม.3/10

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ในโครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

นายพีรธัช วันทาสุข, น.ส.กาญมณี เปรมปรีชา, นายปราณัสม์ ประจำกิจ, นายภูมิเมธ พัทธเสมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสีฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

น.ส.ศรสวรรค์ โชติช่วง ชั้น ม.5/10

รางวัลอันดับ 9 ระดับดีเด่น การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนศิลปะ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

นายมาโนช อุดหนุน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เดี่ยวระนาดเอก ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก

นายรพี แช่มชื่น

รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวระนาดเอก ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก

นายวรากร นิยมวงษ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2->
  • Previous
  • 1
  • 2
  • Next
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด