สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลอันดับ 10 ระดับดี การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2 : กิจกรรม S-S-S-S 2023

นางลินดา สิงหกุล

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK : ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.ณภัทร พิมเสน

รางวัลระดับ DIAMOND ตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันประกวดร้องเพลงและเต้นรำ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศสิงคโปร์

น.ส.จณิสตา จิรวรนันท์ ชั้น ม.4/3

รางวัลระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นางสาวจุฑารัตน์ แก้วจันทร์

ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC CONTENT CENTER สพม.จันทบุรี ตราด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนาพร สะอาด

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS ระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

ดช.ปรพล อัตถาหาร, ด.ช.วิชญ์ธรรม ฟูเฟื่อง, ด.ญ.ภคพร แจ้งอรุณ

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS ระดับชั้น ม.ปลาย กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายชวภณ ดำรงกิจอุดม, น.ส.ธรรศดวงพร สาระบาล, น.ส.มนัสชยาภรณ์ วุฒิ,

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนฯ ประจำปี 2565

นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-จีน

รางวัลชมเชยการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย

น.ส.อวภาส์ กองแก้ว

เว็บไซต์รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ระดับชั้น ม.6

ครูพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  • Previous
  • 1
  • Next
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด