สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล "3x3 UTCC CHAMPIONSHIP 2024" รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย

นายภัทรทร เตชะนาทักษิณ ชั้น ม.4/1, นายแอนด์ดรู ซาร์ลส์ ฮิคส์ ชั้น ม.4/9, นายธนบดี ใจอารีย์ ชั้น ม.4/16, นายอินทัซ โคตะมา ชั้น ม.5/14

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 "ตากสินเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 1

นายสิรวิชญ์ เวชโชติ ชั้น ม.6/13

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน U16 JU-JITSU DUO MIXED THAILAND

เด็กชายญาณวุฒิ กิตติธนะวงศ์ ชั้น ม.3/7

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน U18 JU-JITSU DUO MERGED THAILAND

นายภาคิน บุญโยประการ ชั้น ม.5/16

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองเยาวชนคู่ชายอายุไม่เกิน 17 ปี กีฬาเปตองเยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล ประจำปี 2567 สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย

นายธัญธนธรณ์ คำดวง ชั้น ม.4/10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันวิ่ง 4x100 เมตร กีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

นายทีปกร ประสานวงษ์ ชั้น ม.4/16

ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย U16 เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Open Grand Prix 2024

เด็กชายญาณวุฒิ กิตติธนะวงศ ชั้น ม.3/7

ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย U18 เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Open Grand Prix 2024

นายภาคืน บุญโยประการ ชั้น ม.5/16

ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย U18 เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Open Grand Prix 2024

นายพชรพล ชื่นชูผล ชั้น ม.5/15

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล 3x3 UTCC CHAMPIONSHIP 2024 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย

นายภัทรทร เตชะนาทักษิณ ม.4/1, นายแอนด์ดรู ซาร์ลส์ ฮิคส์ ม.4/9, นายธนบดี ใจอารีย์ ม.4/16 ,นายอินทัซ โคตะมา ม.5/14

รางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล 3x3 UTCC CHAMPIONSHIP 2024 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย

นายอับดุลไร้ส เดียคีเต้ ม.6/3 , นายเจษฎาภรณ์ พรมศรี ม.6/4

รางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล 3x3 UTCC CHAMPIONSHIP 2024 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง

นางสาวตีรณา คุณรัตน์ ม.4/14, นางสาวรมิดา คุณรัตน์ ม.5/12 , นางสาวกานต์ธิดา สมสมัย ม.5/16 , นางสาวพัชรีรัตน์ กุลวงศ์ ม.6/11

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด