สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศกรีฑา วิ่งผลัด 4x100 เมตร (ชาย) นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

ด.ช.ทีปกร ประสานวงษ์ ชั้น ม.2/8

รางวัลรองชนะเลิศกรีฑา ขว้างจักร (ชาย) การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

นายศรณ์พิเชฐ สุขล้วน ชั้น ม.4/11

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ กรีฑา การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

ด.ญ.ชญานิศ พร้อมพวก ชั้น ม.2/3

รางวัลรองชนะเลิศ กรีฑา การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

นายธนทัต พร้อมพวก ชั้น ม.5/15

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเอ็กซ์ตรีม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

นายมนุเชษฐ์ อภิชิตวงศ์นุชิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายมนุเชษฐ์ อภิชิตวงศ์นุชิต

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผลงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลของครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายภัทรพล เจริญเมือง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับดีเด่น การแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นายชัชนก ไทยเขียว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด - การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

นายเรืองฤทธิ์ วิรมย์รัตน์, นายพีรณัฐ ถนอมวัฒน์

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Inline Speed Skate 500 m. – การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลงเกมส์

ด.ช.ภูมิพิชญ์ สินทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

ด.ช.พชรพล ชื่นชูผล ชั้น ม.3/8

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

นายพงษ์พันธ์ เฉลิมทอง ชั้น ม.5/16

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/13->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด