สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่งวิบาก 2,000 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์"

นางสาวชญานิศ พร้อมพวก ม.3/3

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง 200 เมตร และ 400 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์"

นางสาวณัชชา ชินอักษร ม.6/ 13

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นเยาวชนชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์"

นายเรืองฤทธิ์ วิรมย์รัตน์ ม.6/16, นายสิรวุฒิ ศรีถาวร ม.5/10

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นยุวชนชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์" (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1)

เด็กชายธรรมปพน ล้วนดี ม.2/9, เด็กชายวรพล สลับศรี ม.2/8

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทควันโด รุ่นอายุ 11 -12 ปี ชาย การแข่งขัน Bangkok Taekwondo International Championship 2023 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร

ด.ช.เตชินท์ คงสวน (ดีเจ) ม.1/10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬายูโด ยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทบุคคลชาย

ด.ช.คุณากรณ์ กระแสร์พันธุ์

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬายูโด ยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทบุคคลชาย

นายสิรวิชญ์ เวชโชติ

รางวัลชนะเลิศ กีฬากรีฑา (วิ่ง 4x100 ม.) กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดตราด

นายทีปกร ประสานวงษ์ ชั้น ม.3/8

รางวัลชนะเลิศ กีฬากรีฑา (วิ่งวิบาก 2,000 ม.) กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดตราด

น.ส.ชญานิศ พร้อมพวก ชั้น ม.3/3

รางวัลชนะเลิศ กีฬากรีฑา (วิ่ง 400 ม.) กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดตราด

น.ส.ณัชชา ชินอักษร ชั้น ม.6/13

รางวัลชนะเลิศ กีฬากรีฑา (วิ่ง 1,500 ม./วิ่งวิบาก 2,000 ม.) กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดตราด

นายอินทัช จงใจจิตร ชั้น ม.6/3

รางวัลชนะเลิศ กีฬาว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดตราด

นายนิพิฐพนธ์ จรูญสิทธิ์ ชั้น ม.5/10

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/12->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด