สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Inline Speed Skate 200 Thailand Circuit 2022 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ด.ช.ภูมิพิชญ์ สินทอง ชั้น ม.3/9

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาย

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

นายพีรณัฐ ถนอมวัฒน์ ชั้น ม.6/16 และนายเรืองฤทธิ์ วิรมย์รัตน์ ชั้น ม.5/16

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2022

ด.ช.ธนวัฒน์ วงษ์ไชยา ชั้น ม.2/6 และ ด.ช.กิตติภูมิ โสภาพร ชั้น ม.2/9

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2022

นายพีรณัฐ ถนอมวัฒน์ ชั้น ม.6/16 และนายเรืองฤทธิ์ วิรมย์รัตน์ ชั้น ม.5/16

รางวัลชนะเลิศกีฬายูยิตสู DUO CLASSIC การแข่งกีฬายูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย (JU-JITSU 2022 THAILAND CHAMPIONSHIP)

นายพงษ์พรรณ เฉลิมทอง ชั้น ม.5/16, น.ส.จิดาภา แย้มงามเหลือ ชั้น ม.5/15

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูยิตสู DUO CLASSIC การแข่งกีฬายูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย (JU-JITSU 2022 THAILAND CHAMPIONSHIP)

ด.ช.ภัทรพล ชื่นชูผล ชั้น ม.3/8

รางวัลชนะเลิศกีฬายูยิตสู DUO CLASSIC การแข่งกีฬายูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย (JU-JITSU 2022 THAILAND CHAMPIONSHIP)

ด.ช.ญาณวุฒิ กิตติธนะวงศ์ ชั้น ม.1/7

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูโด การแข่งกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565

ด.ช.คุณากร กระแสร์พันธุ์ ชั้น ม.2/3

รางวัลชนะเลิศกีฬายูโด การแข่งกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565

นายสิรวิชญ์ เวชโชติ ชั้น ม.4/13

รางวัลชนะเลิศกรีฑา : วิ่ง การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

นายอินทัช จงใจจิตร ชั้น ม.5/3

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/13->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด