สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศ วูซู ยุทธลีลา รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์"

นายธีรลักษณ์ ท่าหลวง ชั้น ม.6/13

รางวัลชนะเลิศ วูซู ยุทธลีลา รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์"

ด.ช.ญาณวุฒิ กิตติธนะวงศ์ ชั้น ม.1/9

รางวัลชนะเลิศ วูซู ยุทธลีลา รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์"

น.ส.จิดาภา แย้มงามเหลือ ชั้น ม.5/15

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชายหาด รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์"

นายพีรณัฐ ถนอมวัฒน์ ชั้น ม.6/16 และนายเรืองฤทธิ์ วิรมย์รัตน์ ชั้น ม.5/16

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์มุ่งสู่กีฬาซีเกมส์ 2565

นายอินทัช จงใจจิตร ชั้น ม.4/3

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Roller Sport – Slalom Freestyle Classic Men

นายมนุเชษฐ์ อภิชิตวงศ์นุชิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Roller Sport - Slalom Freestyle Classic Team

นายมนุเชษฐ์ อภิชิตวงศ์นุชิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Slalom Battle Men

นายมนุเชษฐ์ อภิชิตวงศ์นุชิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Inline Speed 3,000m. (Team relay) Mix

เด็กชายภูมิพิชญ์ สินทอง

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภทสลาลม กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

นายมนุเชษฐ์ อภิชิตวงศ์นุชิต, ด.ช.จารุพิชญ์ อภิชิตวงศ์นุชิต

รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาและกรีฑาของนักเรียนรายการต่าง ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นวัตกรรมกีฬาลีลาศ FOLLOW ME TO THE RHYTHM - BEGUINE

ครูศักดา สมัครสมาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/12
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด