สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน OR Bric Superbike Championship 2021 R.4

นายเกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน OR Bric Superbike Championship 2021 R.2

นายเกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล UTCC 3x3 Championship Chanthaburi

น.ส.ชาลิสา ชนะสิทธิ์, น.ส.แองจีล่า หว่อง, น.ส.พัชรีรัตน์ กุลวงศ์

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดตราด

ด.ช.ภูมิพิชญ์ สินทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน JUJITSU THAILAND OPEN GRAND PRIX 2022

น.ส.จิดาภา แย้มงามเหลือ, นายพงษ์พันธ์ เฉลิมทอง

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน JUJITSU THAILAND OPEN GRAND PRIX 2022

นายธีรลักษณ์ ท่าหลวง, นายพงษ์พันธ์ เฉลิมทอง

รางวัลชนะเลิศ กีฬายูโด รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์"

นายสิรวิชญ์ เวชโชติ ชั้น ม.4/13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายิงปืน รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์"

ด.ช.ณัฐดนัย สว่างแสง ชั้น ม.2/9

รางวัลชนะเลิศ วูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"

นายธีรลักษณ์ ท่าหลวง ชั้น ม.6/13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาด รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์"

ด.ช.ธนวัฒน์ วงษ์ไชยา ชั้น ม.2/6 และ ด.ช.กิตติภูมิ โสภาพร ชั้น ม.2/9

รางวัลชนะเลิศ วูซู ยุทธลีลา รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์"

ด.ช.พชรพล ชื่นชูผล ชั้น ม.3/8

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วูซู ยุทธลีลา รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์"

นายพงษ์พรรณ เฉลิมทอง ชั้น ม.5/16

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/12->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด