สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเคมี

ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19

ด.ญ.ธัญชนก แทนนิกร ชั้น ม.2/5

รางวัลชมเชยระดับประเทศ การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO2021 ระดับชั้น ม.ต้น ชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ

ด.ช.ณฐภัทร ศิริวิจิตรกุล, ด.ช.ศิวัช สูงสกุล, ด.ช.นราวิชญ์ ตรีคำ

รางวัลระดับประเทศ อันดับ 6 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO2021 ระดับชั้น ม.ปลาย ชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ

นายณภัทรชนม์ ทองคำ, นายพีรวิชญ์ ปราณี, น.ส.เพ็ญพิชชา ชอบชน

การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัย ภาคฤดูร้อน ปี 2565 (ปีที่ 5)

น.ส.ซาช่า วูลิค ชั้น ม.5/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.พรดาว อังคะหิรัญ, นายกุลบุรุษ เซอร์เกอร์

ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายชวนากร อรรฆยจินดา ชั้น ม.6/5

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้เทคโนโลยี : One Child One Knowledge งานแสดงผลงาน SSSS2021 ปีการศึกษา 2564

นางสาวณัฐฎี วุฒิเกตุ นักเรียนชั้น ม.6

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้เทคโนโลยี : One Child One Knowledge งานแสดงผลงาน SSSS2020 ปีการศึกษา 2563

นายชัชณล ภูพาดสี นักเรียนชั้น ม.6

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Google Sites ในหัวข้อ COVID-19 ประจำปี 2563

1.นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ 2.นางสาวรวิวรรณ หนองบัว ชั้น ม.6/11

Motion Infographic : แผ่นดินไหว

นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ และ น.ส.รวิวรรณ หนองบัว ชั้น ม.5/11

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/12->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด