สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาฟิสิกส์

น.ส.วรรณพร ธีราทรง ชั้น ม.5/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬายูโด ไทย-เยอรมัน คัพ ครั้งที่ 22 ประเภทบุคคล

นายสิรวิชญ์ เวชโชติ ชั้น ม.4/13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอลหญิง

นักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ประเภทไท่จี๋ฉวน/ไท่จี๋เจี้ยน/ไท่จี๋ซ่าน/ตุ้ยเลี่ยน มือเปล่า

นายพงษ์พรรณ เฉลิมทอง ชั้น ม.5/16

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ประเภทเซียงซู่/ตุ้ยเลี่ยน ประกอบอาวุธ

ด.ช.พชรพล ชื่นชูผล ชั้น ม.3/8

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นยุวชน

ด.ช.ธรรมปพน ล้วนดี ชั้น ม.1/9, ด.ช.กิตติภูมิ โสภาพร ชั้น ม.2/9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาจักรยาน ประเภทถนน

ด.ช.พชร สิทธิสัมพันธ์ ชั้น ม.2/8

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ประเภทหนานฉวน/หนานเตา/หนานกุ้น/ตุ้ยเลี่ยน ประกอบอาวุธ/มือเปล่า

น.ส.จิดาภา แย้มงามเหลือ ชั้น ม.5/15

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูยิตสู ประเภทเนวาซ่า/ไฟติ้ง

ด.ช.คุณากร กระแสร์พันธุ์ ชั้น ม.2/10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล 3x3

นายภูดิท หน่วงน้าว ชั้น ม.5/15, นายฐปนรรฆ์ วีวน ชั้น ม.5/11, นายพันธุ์ธัช แถบน้อย ชั้น ม.6/12, ด.ช.อาบูรบากัร เดียคีเต้ ชั้น ม.2

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ประเภทฉางฉวน/เจี้ยนซู่/เชียงซู่

นายธีรลักษณ์ ท่าหลวง ชั้น ม.6/13

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ประเภทหนานฉวน/หนานเตา/หนานกุ้น/ตุ้ยเลี่ยน ประกอบอาวุธ

ด.ช.ญาณวุฒิ กิตติธนะวงศ์ ชั้น ม.1/7

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/33->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด