สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล UTCC 3x3 Championship Chanthaburi

น.ส.ชาลิสา ชนะสิทธิ์, น.ส.แองจีล่า หว่อง, น.ส.พัชรีรัตน์ กุลวงศ์

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดตราด

ด.ช.ภูมิพิชญ์ สินทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน JUJITSU THAILAND OPEN GRAND PRIX 2022

น.ส.จิดาภา แย้มงามเหลือ, นายพงษ์พันธ์ เฉลิมทอง

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน JUJITSU THAILAND OPEN GRAND PRIX 2022

นายธีรลักษณ์ ท่าหลวง, นายพงษ์พันธ์ เฉลิมทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เดี่ยวระนาดเอก ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก

นายรพี แช่มชื่น

รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวระนาดเอก ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก

นายวรากร นิยมวงษ์

รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก

นายกษิด์เดช บินลอย

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022

น.ส.ณัฏฐณิชา ศรบัณฑิต และนายณภัทรชนม์ ทองคำ

รางวัลชนะเลิศ กีฬายูโด รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์"

นายสิรวิชญ์ เวชโชติ ชั้น ม.4/13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายิงปืน รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์"

ด.ช.ณัฐดนัย สว่างแสง ชั้น ม.2/9

รางวัลชนะเลิศ วูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"

นายธีรลักษณ์ ท่าหลวง ชั้น ม.6/13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาด รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์"

ด.ช.ธนวัฒน์ วงษ์ไชยา ชั้น ม.2/6 และ ด.ช.กิตติภูมิ โสภาพร ชั้น ม.2/9

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/33->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด