สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Slalom Battle Men

นายมนุเชษฐ์ อภิชิตวงศ์นุชิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Inline Speed 3,000m. (Team relay) Mix

เด็กชายภูมิพิชญ์ สินทอง

ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาฟิสิกส์

ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาชีววิทยา

ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเคมี

ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19

ด.ญ.ธัญชนก แทนนิกร ชั้น ม.2/5

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภทสลาลม กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

นายมนุเชษฐ์ อภิชิตวงศ์นุชิต, ด.ช.จารุพิชญ์ อภิชิตวงศ์นุชิต

รางวัลชมเชยระดับประเทศ การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO2021 ระดับชั้น ม.ต้น ชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ

ด.ช.ณฐภัทร ศิริวิจิตรกุล, ด.ช.ศิวัช สูงสกุล, ด.ช.นราวิชญ์ ตรีคำ

รางวัลระดับประเทศ อันดับ 6 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO2021 ระดับชั้น ม.ปลาย ชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ

นายณภัทรชนม์ ทองคำ, นายพีรวิชญ์ ปราณี, น.ส.เพ็ญพิชชา ชอบชน

การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัย ภาคฤดูร้อน ปี 2565 (ปีที่ 5)

น.ส.ซาช่า วูลิค ชั้น ม.5/5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 28/33->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด