สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

นายพงษ์พันธ์ เฉลิมทอง ชั้น ม.5/16

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

นายธีรลักษณ์ ท่าหลวง ชั้น ม.6/13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

ด.ช.ญาณวุฒิ กิตติธนะวงศ์ ชั้น ม.1/7

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

น.ส.จิดาภา แย้มงามเหลือ ชั้น ม.5/15

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬายูโด ประเภทบุคคลชาย อายุไม่เกิน 15 ปี

นายสิรวิชญ์ เวชโชติ ชั้น ม.4/13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นอัดลมชาย 10 เมตร

นายธเนศพล สงวนชม ชั้น ม.6/16

รางวัลอันดับ 10 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup Junior 2022

นายณภัทรชนม์ ทองคำ, น.ส.ณัฏฐณิชา ศรบัณฑิต

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมชิงแชมป์ประเทศไทยอินไลน์ ฟรีสไตล์ สเก็ต

นายมนุเชษฐ์ อภิชิตวงศ์นุชิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมชิงแชมป์ประเทศไทยอินไลน์ ฟรีสไตล์ สเก็ต

ด.ช.จารุพิชญ์ อภิชิตวงศ์นุชิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Asia Road Racing Championship 2022

นายเกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน OR Bric Superbike Championship 2021 R.4

นายเกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน OR Bric Superbike Championship 2021 R.2

นายเกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/33->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด