สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นเยาวชน

นายเรืองฤทธิ์ วิรมย์รัตน์ ชั้น ม.5/16, นายพีรณัฐ ถนอมวัฒน์ ชั้น ม.6/16

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายูโด ประเภทบุคคลชาย

นายสิรวิชญ์ เวชโชติ ชั้น ม.4/13

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

น.ส.ศิรดา พรมเทพ

รางวัลชนะเลิศ กีฬายูโด เยาวชนชาย การแข่งขัน DECATHLON JUDO COMPETITION 2022

นายสิรวิชญ์ เวชโชติ ชั้น ม.4/13

รางวัลชนะเลิศ กีฬายูยิตสู ประเภทดูโอ คลาสสิก คู่ผสม Legend Jujitsu Championships 2022

นายพงษ์พรรณ เฉลิมทอง ชั้น ม.5/16, น.ส.จิดาภา แย้มงามเหลือ ชั้น ม.5/15

รางวัลชนะเลิศ กีฬายูยิตสู ประเภทดูโอ คลาสสิก ชาย Legend Jujitsu Championships 2022

นายพงษ์พรรณ เฉลิมทอง ชั้น ม.5/16, นายธีรลักษณ์ ท่าหลวง ชั้น ม.6/13

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Inline Speed Skate 200 Thailand Circuit 2022 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ด.ช.ภูมิพิชญ์ สินทอง ชั้น ม.3/9

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาย

รายงานวิจัย แนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

น.ส.ศิรดา พรมเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

รางวัลโล่เกียรติคุณ "วัฒนคุณาธร" กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 3 ต.ค. 2565

ด.ช.ณภัทร ธิยานันท์ ชั้น ม.1/7

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

นายพีรณัฐ ถนอมวัฒน์ ชั้น ม.6/16 และนายเรืองฤทธิ์ วิรมย์รัตน์ ชั้น ม.5/16

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/33->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด