สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอนุชน กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2565

ด.ญ.ชญานิศ พร้อมพวก ชั้น ม.2/3

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาคอมพิวเตอร์

นายพิสิฐพงศ์ ดวงแก้ว ชั้น ม.5/5

ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาชีววิทยา

น.ส.พัชรศิริ ผ่านสำแดง ชั้น ม.5/5

ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาชีววิทยา

ด.ช.ศรรวริศ ผลพฤกษา ชั้น ม.3/5

ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาชีววิทยา

ด.ญ.ธัญชนก แทนนิกร ชั้น ม.3/5

ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาฟิสิกส์

นายนพฤทธิ์ หรูเจริญ ชั้น ม.5/5

ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาฟิสิกส์

น.ส.วรรณพร ธีราทรง ชั้น ม.5/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬายูโด ไทย-เยอรมัน คัพ ครั้งที่ 22 ประเภทบุคคล

นายสิรวิชญ์ เวชโชติ ชั้น ม.4/13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอลหญิง

นักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ประเภทไท่จี๋ฉวน/ไท่จี๋เจี้ยน/ไท่จี๋ซ่าน/ตุ้ยเลี่ยน มือเปล่า

นายพงษ์พรรณ เฉลิมทอง ชั้น ม.5/16

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ประเภทเซียงซู่/ตุ้ยเลี่ยน ประกอบอาวุธ

ด.ช.พชรพล ชื่นชูผล ชั้น ม.3/8

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/26->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด