สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง รุ่น ม.ปลาย ชาย การแข่งขันกีฬาและวิชาการ "จตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11" วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2566

ทีมนักกีฬาเปตอง ชาย

รางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ชาย การแข่งขันกีฬาและวิชาการ "จตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11" วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2566

ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล ชาย

ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ การแข่งขันกีฬาและวิชาการ "จตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11" วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2566

ทีมนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

รางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง กีฬาวูซู การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

นายพรรษ์พรรณ เฉลิมทอง ชั้น ม.6/16

รางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน กีฬาวูซู การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

น.ส.จิดาภา แย้มงามเหลือ ชั้น ม. 6/15

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวูซู การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

นายภาคิน บุญโยประการ ชั้น ม. 4/16

รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 1,500 เมตร, วิ่งวิบาก 3,000 เมตร, นักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ชาย กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566

นายอินทัช จงใจจิตร ชั้น ม.6/3

รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี ชาย กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566

นายทีปกร ประสานวงษ์ ชั้น ม.3/8

รางวัลชนะเลิศ การปรกวดจัดบอร์ดนิทรรศการฯ โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

นายทวาสิน บุญรอด, นายพีรธัช วันทาสุข, นายธนันท์ธร ถนอมศักดิ์, น.ส.กาญมณี เปรมปรีชา, น.ส.มัลลิกา กงไกรลาศ

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงาน STEM Education แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.จุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ

รางวัลอันดับ 10 ระดับดี การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2 : กิจกรรม S-S-S-S 2023

นางลินดา สิงหกุล

รางวัลอันดับ 9 ระดับดีเด่น การแข่งขันผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมของครูผู้สอนศิลปะ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

นายมาโนช อุดหนุน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/32->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด