สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน OBEC ESPORTS TOURNAMENT 2023 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ.

นายบูรพา ว่องไว, นายภิภพ หมื่นแสน, นายศิวกร ลัดดาสวัสดิ์, นายธนธรณ์ รติวรธันย์กุล, นายพรรคพล สวัสดิ์วงศ์วิชา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นยุวชนชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์" (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1)

เด็กชายธรรมปพน ล้วนดี ม.2/9, เด็กชายวรพล สลับศรี ม.2/8

ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมรยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เด็กหญิงณิชาภา อักษรศรี ชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 3/5

ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมรยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกันตพัฒน์ ดำศรีสวัสดิ์ ชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 3/5

ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เด็กชายวราพันธุ์ รัตนเชิดชูวงศ์ ชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 3/5

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า อบรมโครงการโอลิมปีกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 (ค่าย 2) วิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิทริพล คลองคต ชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 5/5

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า อบรมโครงการโอลิมปีกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 (ค่าย 2) วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภกร จิระอานนท์ ชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 5/9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทควันโด รุ่นอายุ 11 -12 ปี ชาย การแข่งขัน Bangkok Taekwondo International Championship 2023 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร

ด.ช.เตชินท์ คงสวน (ดีเจ) ม.1/10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬายูโด ยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทบุคคลชาย

ด.ช.คุณากรณ์ กระแสร์พันธุ์

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬายูโด ยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทบุคคลชาย

นายสิรวิชญ์ เวชโชติ

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

นายศักดิ์ระพี นกน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชนะเลิศ กีฬากรีฑา (วิ่ง 4x100 ม.) กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดตราด

นายทีปกร ประสานวงษ์ ชั้น ม.3/8

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/32->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด