สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK เทคโนโลยี : กิจกรรม S-S-S-S 2023

นายศิวัช สูงสกุล

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ : กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.นันท์นภัส บุญปกครอง, น.ส.ใบบุญ ชลสวัสดิ์, น.ส.วันใหม่ พุ่มทอง

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK : การงานอาชีพ กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.สุธิดา กุมภาพันธ์

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK : ภาษาไทย กิจกรรม S-S-S-S 2023

นายชาลี ซั้ว

รางวัลอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานหนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ One Child OK : ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม S-S-S-S 2023

น.ส.ณภัทร พิมเสน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

นายธรรมธร น้อยสง่า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 8

นายธรรมธร น้อยสง่า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การฝึกอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ สพฐ.

นายศิวัช สูงสกุล ชั้น ม.5/6, นายกันตสิทธิ์ สมศรี ชั้น ม.5/6

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

นางสาวศริดา พรมเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายตฤณ อังคุสิงห์ ชั้น ม.6/5, น.ส.ณัชชาภา สุพรชัยวิวัฒน์ ชั้น ม.6/5

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

น.ส.พลอยพร โล่พลอย ชั้น ม. 4/2, น.ส.ธัญชนก วัฒนะวิรุณ ชั้น ม.5/2, น.ส.บุญฐิสา นัมคณิสรณ์ ชั้น ม.5/8

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.ต้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ด.ช.ธีรพัชร์ สิทธิโชคฐิติคุณ ชั้น ม. 3/1, ด.ญ.ณิชภัทร รื่นรมย์ ชั้น ม.3/1, ด.ช.อิทธิกร ปิยารมย์ ชั้น ม.3/4

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/26->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด