สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นยิงช้า/ทีม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดนครนายก

เด็กชายณัฐดนัย สว่างแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นยิงเร็ว ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดนครนายก

เด็กชายณัฐดนัย สว่างแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นมาตรฐานชาย/ทีม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดนครนายก

เด็กชายณัฐดนัย สว่างแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นมาตรฐานชาย/ทีม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดนครนายก

เด็กชายณัฐดนัย สว่างแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2023 (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) ณ จังหวัดอุดรธานี

เด็กชายธรรมปพน ล้วนดี ม.2/9 เด็กชายวรพล สลับศรี ม.2/8

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 19 ปี กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์"

นายสิรวิชญ์ เวชโชติ ม.5/13

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 15 ปี กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์"

ด.ช จิรวัฒน์ เซี่ยงโหล ม.1/9

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดภาค 1 ยูโด บุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรั่ม

ด.ช.คุณากร กระแสร์พันธุ์ ม.2/10

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่ง 200 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์"

นายทีปกร ประสานวงษ์ ม.3/8

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่งวิบาก 2,000 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์"

นางสาวชญานิศ พร้อมพวก ม.3/3

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง 200 เมตร และ 400 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์"

นางสาวณัชชา ชินอักษร ม.6/ 13

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นเยาวชนชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์"

นายเรืองฤทธิ์ วิรมย์รัตน์ ม.6/16, นายสิรวุฒิ ศรีถาวร ม.5/10

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/32->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด