สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันจิตรกรรม โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

ด.ช.ธนกรณ์ พงษ์ดัด ชั้น ม.2/7

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดเส้น โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

ด.ช.กฤษณ์ พิมพ์สุวรรณ ชั้น ม.3/10

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ในโครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

นายพีรธัช วันทาสุข, น.ส.กาญมณี เปรมปรีชา, นายปราณัสม์ ประจำกิจ, นายภูมิเมธ พัทธเสมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสีฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

น.ส.ศรสวรรค์ โชติช่วง ชั้น ม.5/10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท การแข่งขันมวยสากลยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประทศไทย ประจำปี 2566

ด.ช.สรวิศ ภูมิถาวร ชั้น ม.3/10

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง KMP YOUNG PILOT ครั้งที่ 1

ด.ช.จารุวัฒน์ สงวนศักดิ์ ม.3/8, ด.ช.สรวิชญ์ สุโข ม.2/7

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง KMP YOUNG PILOT ครั้งที่ 1

ด.ช.เขมรา สมบัติ ม.2/7, ด.ช.ณัฐศักดิ์ อินทร ม.2/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน OR Bric Superbike 2023 รุ่น Honda Thailand Talent Cup R.5

นายเกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ ม.6/16

ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬากรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์

นายทีปกร ประสานวงษ์ ชั้น ม.3/8

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายศิรสิทธิ์ ดอกไม้เทียน

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา

นายสิทธิพล คลองคต

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์

นายภวัต เวชานนท์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/32->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด