สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลชนะเลิศ กีฬากรีฑา (วิ่งวิบาก 2,000 ม.) กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดตราด

น.ส.ชญานิศ พร้อมพวก ชั้น ม.3/3

รางวัลชนะเลิศ กีฬากรีฑา (วิ่ง 400 ม.) กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดตราด

น.ส.ณัชชา ชินอักษร ชั้น ม.6/13

รางวัลชนะเลิศ กีฬากรีฑา (วิ่ง 1,500 ม./วิ่งวิบาก 2,000 ม.) กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดตราด

นายอินทัช จงใจจิตร ชั้น ม.6/3

รางวัลชนะเลิศ กีฬาว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดตราด

นายนิพิฐพนธ์ จรูญสิทธิ์ ชั้น ม.5/10

รางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล 3x3 หญิง กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดตราด

ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล หญิง

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566

ด.ช.วิชญ์ธรรม ฟูเฟื่อง ชั้น ม.3/2 , ด.ช.ภาวิต โฆษจันทร์ ชั้น ม.3/3, ด.ญ.กัญญาณัฐ เจียรนัยวงษ์กุล ชั้น ม.3/3

รางวัลชมเชยระดับประเทศ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ฯ

นายตฤณ อังศุสิงห์, น.ส.ณัชยาภา สุพรชัยวิวัฒน์ ชั้น ม.6/5

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจิตรกรรม โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

ด.ช.สิรวิชญ์ ขำสาคร ชั้น ม.1/8

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันภาพศิลปะสื่อผสม โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

น.ส.มัลลิกา กรงไกรลาศ ชั้น ม.6/13

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดเส้น โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

น.ส.มณิสรา ธรรมสวนิต ชั้น ม.6/2

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจิตรกรรม โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

น.ส.พัชราพร สวัสดี ชั้น ม.6/13

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันภาพประเพณีไทย โครงการศิลปกรรมเยาวชนฯ

นายธนันท์ธร ถนอมศักดิ์ ชั้น ม.6/13

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/32->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด