สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นชาย/ทีม (25M. Pistol Men Junior/Team)

เด็กชายปภังกร ดรณสนธยา

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นมาตรฐานชาย/ทีม (25M. Standard Pistol Men Junior/Team)

เด็กชายปภังกร ดรณสนธยา

ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬาคอร์ฟบอล แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ร่วมการแข่งขัน IKF Asia U19,U16 &U14 Korfball Championships ณ ประเทศมาเลเซีย

นางสาวกานต์ธิดา สมสมัย

ได้รับคัดเลือกเป็น นักกีฬายอดเยี่ยม ชนิดกีฬา กรีฑา จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567

นายทีปกร ประสานวงษ์

ได้รับคัดเลือกเป็น นักกีฬายอดเยี่ยม ชนิดกีฬา กรีฑา จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567

นางสาววิริยฎา ชินอักษร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นแบนตั้มเวทน้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "นครนายกเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

เด็กชายสรวิศ ภูมิดาวร

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/32->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด