สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

น.ส.ปภาวีร์ จันทิบุตร, น.ส.ณัชยาภา สุพรชัยวิวัฒน์, น.ส.วรรณพร ธีราทอง

รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

นายนพฤทธิ์ หรูเจริญ, นายธรรมธร น้อยสง่า, นายภัทรดนัย อบภิรมย์

รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

น.ส.ปวัณรัตน์ หลีค้า, น.ส.อาคิรา เลาห์ปิยะรัตน์, น.ส.พัชรศิริ ผ่านสำแดง

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การนำเสนอโครงงานฯ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

นายณวพรรษ ปิยะธรรมวุฒิกุล, นายจิรพฤทธิ์ พงศ์นันทกุลกิจ, นายกิติพิชญ์ ชากรแก้ว, นายชยพล จันทร์เลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง รุ่น ม.ปลาย ชาย การแข่งขันกีฬาและวิชาการ "จตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11" วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2566

ทีมนักกีฬาเปตอง ชาย

รางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ชาย การแข่งขันกีฬาและวิชาการ "จตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11" วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2566

ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล ชาย

ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ การแข่งขันกีฬาและวิชาการ "จตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11" วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2566

ทีมนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

รางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง กีฬาวูซู การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

นายพรรษ์พรรณ เฉลิมทอง ชั้น ม.6/16

รางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน กีฬาวูซู การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

น.ส.จิดาภา แย้มงามเหลือ ชั้น ม. 6/15

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวูซู การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

นายภาคิน บุญโยประการ ชั้น ม. 4/16

รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 1,500 เมตร, วิ่งวิบาก 3,000 เมตร, นักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ชาย กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566

นายอินทัช จงใจจิตร ชั้น ม.6/3

รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี ชาย กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566

นายทีปกร ประสานวงษ์ ชั้น ม.3/8

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/26->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด