สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูโด การแข่งกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565

ด.ช.คุณากร กระแสร์พันธุ์ ชั้น ม.2/3

รางวัลชนะเลิศกีฬายูโด การแข่งกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565

นายสิรวิชญ์ เวชโชติ ชั้น ม.4/13

รางวัลชนะเลิศกรีฑา : วิ่ง การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

นายอินทัช จงใจจิตร ชั้น ม.5/3

รางวัลรองชนะเลิศกรีฑา วิ่งผลัด 4x100 เมตร (ชาย) นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

ด.ช.ทีปกร ประสานวงษ์ ชั้น ม.2/8

รางวัลรองชนะเลิศกรีฑา ขว้างจักร (ชาย) การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

นายศรณ์พิเชฐ สุขล้วน ชั้น ม.4/11

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ กรีฑา การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

ด.ญ.ชญานิศ พร้อมพวก ชั้น ม.2/3

รางวัลรองชนะเลิศ กรีฑา การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

นายธนทัต พร้อมพวก ชั้น ม.5/15

รางวัลระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022

นางสาวจุฑารัตน์ แก้วจันทร์

ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยี OBEC CONTENT CENTER สพม.จันทบุรี ตราด

นางฐิรนันท์ สกุลวงษ์

ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC CONTENT CENTER สพม.จันทบุรี ตราด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนาพร สะอาด

รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

นายจิราวัฒน์ เพียรประเสริฐ, นายญาณภัทร สิงห์โต, นายณภัทร พบสมัย

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

นายจิติรัณย์ แสงเรือง,น.ส.ลัลน์พริม สุธาทิพย์, น.ส.ณิชาภัทร แจ้งประดิษฐ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/26->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด